שלמה סקורקה

י"ג תמוז תרס"ח - 12/6/1908

כ' שבט תש"ז - 10/2/1947

שלמה סקורקה

לדמותו / אלחנן בוקסנר

הכרתיו בהיותו ילד בגיל צעיר מאד. זוכר אני עוד איך שהובא לחדר, במקום שגם אני למדתי, ע"י סבו. הוא הפנה את תשומת לב התלמידים בתדירות שבה היה הסבא מבקרו, מדי יום ביומו, ומביא לו דברים טובים. קודם לא העזנו לשאול אותו את פשר הדבר, מדוע לא הוריו, כי אם סבו, מבקרו תמיד, אולם זה התברר לנו במשך הזמן, ראינו שנפשו של הסבא היתה קשורה בנפשו של שלמה והיה מתמסר למענו ברוב זמנו הפנוי.
עוד בהיותו ב"חדר" התבלטו אצלו כישרונות לעבודות יד והיה עושה הכול בצורה מושלמת. למשחקי ילדים לא נמשך אף פעם. היה תמיד רציני ובזמנו הפנוי היה עוסק בסדור כל מיני דברים. מאוחר יותר כשהייתה לי הזדמנות להכיר את הוריו ויתר בני משפחתו, נוכחתי עד כמה נהנה מרוב חיבה אצל הוריו ומשפחתו – מעטים היו הילדים שהכרתי ושיהיו כה אהובים על בני משפחתם – אבל הוא לא התגאה בזה ואף פעם לא השתמש לרעה במצבו זה.
לאחר שסיים את הלימודים בחדר ובבית הספר החל לעבוד כדי לעזור להוריו. אמנם הם לא רצו בזה, אבל הוא, למרות היותו כה צעיר לימים, החליט לא ליפול למעמסה על הוריו ולהרוויח לקיומו, מפאת היותו כשרוני וחרוץ מאד בעבודתו, הרוויח סכומים די ניכרים ומסר את כל הכסף להוריו. כך נמשך המצב עד נסיעתו להכשרה.
שלמה היה בן יחיד והיו לו עוד חמש אחיות. משפחתו משפחה עממית, מושרשת במסורת היהודית וגם אדוקה כמו רוב המשפחות בעיירות היהודיות בפולין. למרות זאת ההורים היו סבלניים מאד לילדיהם והתייחסו בחיוב לתנועה הציונית. היה נעים מאד לבקר בביתם, בני המשפחה קבלו בלבביות מיוחדת את כל הבא לבקר אצלם. כל אחיותיו היו פעילות בתנועה הציונית על כל זרמיה. שלמה אף הוא השתייך להסתדרות נוער ציונית כללית. אחרי זה היה ממקימי סניף "החלוץ" בעיירתנו ומהפעילים ביותר. היה גם חבר ב"פועלי ציון", אבל עיקר פעולתו היתה ב"החלוץ". החליט לצאת להכשרה בתקופה קשה מאד בתנועה הציונית וב"החלוץ", בתקופה ששערי הארץ נסגרו והעלייה נפסקה לגמרי. גלים של "יורדים" (חוזרים מהארץ) היו מציפים את הערים והעיירות בפולין, מפיצים כל מיני דיבות על הארץ ומכניסים מבוכה לשורות "החלוץ". רוב קיבוצי ההכשרה התמוטטו אז וגם לסניפי "החלוץ" חדרו הייאוש והאכזבה.
בימים אלו הייתה ההחלטה לצאת להכשרה צעד נועז מאד. הוא נתקל בקשיים גדולים מאד ערב עלייתו ארצה. ראשות, ההורים לא רצו בשום פנים שבנם היחיד והאהוב יעזוב אותם והיה עליו להיאבק קשות עד שהצליח לקבל את הסכמתם. שנית, היה עיכוב בגילו.
עליו היה להתייצב לצבא (הפולני) ולא יכול היה להשיג את התעודות הדרושות לעלייתו. נוסף לכך היו קשיים בהשגת הכסף להוצאות העלייה, כי לא רצה בשום אופן לקבל עזרה מהוריו. בכל זאת לא רפו ידיו והוא הצליח להתגבר על כל הקשיים.
בהגיעו ארצה נכנס ל"קיבוץ המאוחד" ונשלח לפלוגת עין טבעון. הוא לא היה מרוצה ביותר שם, רצה להיות יחד איתנו, אולם סרבו להעבירו משם. רק לאחר שפלוגת עין טבעון חוסלה, עבר לאיילת השחר לזמן בלתי קבוע, בשנת, 1930 החליט לעבור לגבעת השלושה.
בשנת 1933 עברתי גם אני ל"גבעה". ימים אחדים לאחר העברתי נודע לי שהוא עזב את הקבוץ. הצטערתי צער רב והדבר הזה לגמרי לא עודד אותי. אולם, לאחר שיחתי הראשונה עמו, נוכחתי שהוא לא עזב את הקיבוץ מרוב ייאוש בו. עבר עליו אז איזה משבר פנימי והיה לו צורך נפשי לחיות זמן מה מחוץ לגבולותיו. הוא הגדיר לי אז את מצבו במילים אלו:
"בכדי שאוכל להמשיך לחיות בחיי הקיבוץ, נאלצתי לעזוב לזמן קצר".
במשך הזמן שנמצא מחוץ לקבוץ התעניין מאד בנעשה ב"גבעה" וכבור זמן קצר מאד חזר אליה והקים את חייו המשפחתיים עם רעייתו איטקה ובניו, ארנון וגלעד.
מאז הספיק להכות שורשים עמוקים בחיי ה"גבעה" והיה קשור אליה בכל נימי נפשו.
לפני כמה שנים התגלה בו רצון לעסוק בפיסול. הוא התמסר לתחביב זה בלב ונפש. פיסל בזמנו הפנוי מהעבודה. גם לשיעורים בם השתתף בסטודיו בתל אביב, היה נוסע רק בערבים ובשבתות.
היו לו קשיים בגלל חוסר מקום קבוע לעבודתו, אולם לא הפסיק את עיסוקו בפיסול.
הרגיש את עצמו מאושר כשניתן לו מקום לסידור האטלייה שלו, והוא עיצב אותו בטוב טעם. בהזמינו אותי לבקרו באטלייה ובהראותו את מוצגיו היו פניו קורנים מרוב שמחה על הישגים אלה.
בתקופת ביניים במחלתו, בזמן שנמאס עליו להסתובב בלי עבודה, והוא כבר אז לא היה מסוגל לכל עבודה, שוחח איתי ארוכות על כך. עודדתי אותו, אמרתי שיוטב לו, יתרפא, יחלים, ושוב יוכל לעבוד בכל העבודות. הוא קיבל את דברי בעצב חרישי.
באחת השיחות האחרונות איתי, בהרגישו שבמצבו עוד לא חל שינוי לטובה, אמר לי, שאף פעם לא רצה לקבל שום מתנה, ולו גם מקרוביו. אולם כעת בכדי להבריא מהאישיאס, שנראה לו כמחלה הגרועה ביותר, יאלץ לקבל את עזרת גיסו, שהציע לו תכנית ריפוי, והוא יעשה זאת בכדי להיות מסוגל לעבודה. ואכן, רצונו היה עז להתרפא ולא להזדקק לאף אחד.
מצבו של שלמה הורע והרופאים לא מצאו תרופה למחלתו. נעשו מאמצים נואשים להצילו, כולל בקשה להשיג "פניצילין" מארה"ב (התרופה האנטיביוטית הראשונה, שהייתה חדשה בשעתו ולא נמצאה בארץ), אך עד שהגיעה התרופה נפטר שלמה והלך לעולמו בטרם עת.
אכן, כה ידאב הלב ותעגם הנפש על שלמה כי איננו.

לזכרו של שלמה / מאת מרדכי שפירא

…. היה בינינו קשר דק, ששמרנו עליו. היינו נפגשים, מדי פעם בפעם, ומחזקים את הקשר. נראה היה לי שאופן עבודתו הוא אחר מאשר אצל אחרים. תמיד מעניין בשבילי להסתכל איך שכל אחד עובד, ואילו אצלו אופן הביצוע הנו כה שונה ומיוחד במינו. "מהירות – זה אי דיוק" – היה אומר. … מטבעו לא סבל עבודה שהיתה בה אי שלמות. רגיל היה להפסיק באמצע עבודתו בבנין, להסתכל בקירות מכל הצדדים, למשש אותם בידיו, לסקור אותם פעם נוספת, עד שנוכח שהעבודה היא בסדר.
אהבתי להסתכל בדברים שעשה במסגריה ובנגריה בלי כל ידיעה מספקת במקצוע ובלי כל כלים כמעט, הייתי אומר, רק באצבעותיו. פעם הראה לי מאפרה וצלחת מברונזה שיצר. הוא העביר בידיו עליהן, כאילו לטפן, והוסיף: "רק בפטיש קטן עשיתי זאת". … הושקעה בעבודה זו אהבה פנימית לדבר שהוא יצר.
…. הנה הוא התחיל להשתתף בסטודיה לציור ופיסול שעל יד ההסתדרות בתל-אביב. קשה לתאר באיזה מרץ וריכוז פנימי הוא עבד אז, איך היה מכונס בכל חושיו וכולו דרוך לקראת מטרה נעלה זו. היה מלא התרגשות. לא היו שום קשיים פיזיים ושום מעצורים לפניו. אחרי יום עבודה קשה היה עובד בלילות ברכוז מקסימלי של כל החושים. שום קרבן לא נחשב בעיניו לעומת המטרה והדרך שהציב לעצמו. והוא ידע לסבול כמו שיודעים רק אנשים מועטים. אולם הרגשת אושר פנימי אפפה אותו ומלאה את כל ישותו. …
… והנה יום מר רודף את השני עד קרות האסון.
במה אתנחם במר לבי על מותו של שלמה היקר? החוט הדק שקשר אותנו כחברים לא נותק. אזכור תמיד את השנים שבילינו יחד, את ידידותך החברית, את הבנתך הרבה, ואולי בזה אמצא לי נוחם.
יהי זכרו ברוך.

הספד / יהודה זינגר

רעי כאח לי, ידיד נפש וחבר נעורי, שלמה !
במה אתנה את היגון והכאב, את שברון לב חבריך, קשה להעלות זכרונות עליך. הרי רק לפני ימים מספר עוד חייתי במחיצתך והייתי קשור אליך קשרי ידידות וחברות.
האספר את פרשת חייך, מאז הצטרפת לחבורת בחורים, אשר נטשו את כתלי בית המדרש בעיירה ויצאו להכשיר את עצמם להיות חלוצים ובונים. האמסור על ימי המשבר בארץ, ימי היותנו בהכשרה בקבוץ תל-חי: מברודי-אופלין, סוביבור, מרצנקבץ, יזורי – עד עליית ראשוני העליה החמישית, וכאן בארץ ובקיבוץ : מימי פלוגת עין-טבעון, איילת השחר – עד ה"גבעה".
שבע עשרה משנות חייך השקעת ב"גבעה". הן הציבור הזה, המסובב את קברך, מכיר אותך ויודע מי ומה היית בה. כמה זיעה ועמל, איזו מסירות נפש השקעת בגבעה זו.
לא פיללתי, שאני חברך הוותיק והזקן ממך, אלווה אותך למנוחתך האחרונה. אין הלב יכול להאמין, שאמנם נשרף הפתיל, דעך הנר, ועלי להפרד ממך, לעולמים…
בטרם עת נלקחת ולכן כה גדול שברנו.
שלמה ! לא ימוש זכרך מלב חבריך, אשר הכירוך מקרוב.
יהי זכרך ברוך.

***הרשימות לזכרו של שלמה סקורקה נכתבו בחוברת שיצאה לאור בגבעת- השלושה במלאת שנה למותו – תש"ח, 1948.

שלמה ואיטקה סקורקה – גבעת השלושה, שנות ה – 30

המצבה על קברו של שלמה סקורקה בעינת