נזכור את חברינו היקרים למשפחותיהם,
אמהות ואבות, בנות ובנים, אחיות ואחים,
אשר הלכו לעולמם.
יהי זכרם ברוך.