אתר זיכרון - קיבוץ עינת

רחל ברסלר (לבית שטרן)

כסלו תרס"ג - דצמבר 1903

ד' אלול תשל"ב - 14/8/1972

רחל שטרן - ברסלר

דרכה של רחל בכל שנותיה בארץ הייתה דרך שבחרה מראש. זה התבטא בכמה דברים: היא אהבה עבודה חקלאית, ובמיוחד את העבודה במשתלה. בעבודה זו התמחתה עוד מימי ירושלים במשק הפועלות של רחל ינאית, והמשיכה בה עד 3 שנים לפני פטירתה, כשהמשק החליט מנימוקים שונים, לחסל את המשתלה. 

תולדות חיים:

 

רחל נולדה בשנת 1903 בכפר על יד וויזנה (פולין), למשפחת עובדי אדמה ובעלי טחנות מדורי דורות. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה גורש האב כחשוד בריגול לטובת הגרמנים, ואז התחילו נדודי המשפחה לעיירות הסמוכות.
עם חילופי המשטרים של רוסיה, גרמניה ופולניה העצמאית, רחל לא הפסיקה את לימודיה. היא רכשה גם השכלה כללית וגם שפות. בשנת 1925 עלתה רחל לארץ בהמלצת אחיה צבי שהגיע ארצה עוד ב – 1921.
רחל נתקבלה למשק הפועלות שנוהל על ידי רחל ינאית. הצטיינה במסירותה, נאמנותה ובהתמדתה. עדות לכך – קשריה של רחל ינאית עם רחל שטרן. כל ספר שהוציאה רחל ינאית הייתה שולחת לרחל, עם הקדשה מיוחדת. בספר האחרון שלה – "אנו עולים" , נוסף להקדשה היא שולחת גם מכתב , שבו בין היתר היא כותבת: "רחל חביבתי! אני עומדת ברשימותיי בתקופת המשתלה, ואך טבעי להיזכר בך – רחל "השחורה" (כך קראו לה, להבדילה מרחל אחרת שהייתה ממש לבנה), שכה הצטיינת בעבודה. את בין המעטות שמתמידה וממשיכה בתפארת החלוציות – בחקלאות".
ב – 1927 אחרי שסיימה את עבודתה ולימודיה בירושלים, ביקרה בכל משקי הקיבוצים בארץ (לא היה לה ספק שמקומה בקיבוץ), ובתוכם – גבעת השלושה, בה היו לה חברות מהעיירה בחו"ל, והיא מחליטה להשאר ב"גבעה". אחרי שנות לימוד ועבודה בחקלאות, כשהחליטה רחל להשאר ב"גבעה", ידעה רחל שיש בעיה בקיבוץ. שני דברים יסודיים היו נחוצים למתיישבים – קרקע ומים. ובגבעה לא היה אף סימן היכר אחד, לא קרקע ולא מים, לזה צריכה הייתה החלטה נועזת ועקשנית. כאן מתחילה האפופיאה הגדולה של רחל, להתחיל ליצור יש מאין, החל מהשגת זרעים וייחורים מגינות איכרי פתח-תקוה ומהסביבה היותר רחוקה, ועד סחיבת מים בפחים (כמובן בעזרת עוד חברות) והקמת משתלה בגבעה, והיש מתחיל להיראות!
עם קבלת אדמות "נזלה" (ליד ראש העין ומקורות הירקון), אמנם שטחים מצומצמים למדי, לפי מושגינו היום, אבל בכל זאת היו שדות נרחבים והרבה הרבה מים, התחילה רחל לפרוש כנפיים. המשתלה גדלה והתרחבה והייתה אחת מהמשתלות הגדולות. אינני בא, חס וחלילה , למעט ממסירותם של יתר החברים והחברות שעבדו יחד עם רחל, אבל רחל הייתה הכוח המדרבן והדוחף להרחבה ולגידול. עם הפילוג צריך היה הכל להתחיל מחדש, אולם רחל לא נרתעה ובכל המרץ נרתמה והקימה מחדש את הענף הזה.
שברון הלב הגדול בא לה עם החלטתה שעליה להפסיק את עבודתה במשתלה, לא מרצונה, עוד בטרם הוחלט על חיסולה, וזה בגלל מחלתה אשר מנעה ממנה להמשיך לעבוד במשתלה ובכלל בעבודת אדמה.
רחל הייתה מאד מסורה למשפחה הקרובה והרחוקה. הודות למרצה הרב הצליחה להביא בני משפחה לארץ ודאגה גם בסידורים לקליטתם.
הרבה מכות הוכתה רחל. מרצח אחיה הצעיר בידי ערבים בהרי ירושלים במאורעות 1936, ועד מות אחיה – יצחק , טהור הנפש מכפר-סירקין. נדמה היה לי שהיא מצליחה לגבור על המכות האלה, אבל כל זה היה כלפי חוץ.
כלפיי הייתה רחל גם המצפון. ידעתי להעריך את כנותה הפנימית בכל עמדה שלה. היא הייתה מעורה בכל פינות חיינו, הן בחיינו הקיבוציים, והן בחוץ הסובב אותנו. אם כי לא בכל הייתה לנו אחדות דעות, אולם ידעתי שזה בא מההכרה הפנימית שלה. אותו הדבר ביחסים עם חברים, אם כי נשמעה נוקשה לפעמים בדבריה.
בארבעים וחמש השנים בחיינו המשותפים אינני זוכר שרחל הייתה פעם חולה באיזו שהיא מחלה רצינית, חוץ מפעם אחת – דלקת ריאות, מלפני שלוש שנים כתוצאה משפעת. מחלתה האחרונה באה עליה כחטף והיא ידעה שממנה לא תקום עוד. אחרי שלוש פעמים שהייתה בבית – חולים, אמרה : אם עוד פעם בית-חולים, לא אחזור משם בחיים. ניבאה וידעה מה ניבאה.
אין ניחומין !

אריה ברסלר

אריה ורחל ברסלר 1928

רחל ברסלר עם ילדיה אשל וערה – 1937

סבתא רבא חנה עם הנין ליאור קרביץ –  
עינת 1960

המשתלה בגבעת השלושה, שנות ה-30 , משמאל רחל שטרן, שניה מימין אסתר מקובר-בן ישי

עובדי המשתלה בעינת – 1954. רחל שטרן-ברסלר, חוה צ'קוביי, הינדה מכנובסקי ,
טובה הרגוב, אסתר בן-ישי, אורנה גיזרי, ניצה גלזר

לזכר רחל

הכרתי את רחל בימיה הראשונים של עינת, ותמיד התייחסתי אליה בכובד ראש, מעין יראת כבוד, יראה וכבוד..
עין חדה הייתה לרחל, היטיבה לראות אפילו דברים סמויים בעיני אחרים, אך לא תמיד היטיבה ראייה זו לרחל עצמה, לרגשותיה, למחשבותיה. קוימו בה דברי קהלת: "כי ברוב חכמה רוב כעס, ויוסיף דעת יוסיף מכאוב".
רחל הייתה בין היחידות שהתמידו שנים בעבודת האדמה. יחד עם השתילים הכתה שורשים עמוקים בה ונקשרה אליה בכל נימי נפשה. תכונותיה אלו ניכרו היטב בעבודתה עם הילדים, בתרומתה הנכבדה לחינוכם.
כל חגיגה משפחתית, או כללית, זכתה לתשומת לבה. דיברה אלינו בפרחים בימי חג ושמחה וגם ברגעי יגון ואבל.
לא נלאתה רחל לקדם זריחות ושקיעות בין הפרחים בעבודתה בשתילה ובקטיף. תמיד מצאה ענין בטבע. נראתה לי כמשתדלת להאזין לאדמה, לצומח, ומנסה לגלות את צפונותיהם.
אף בדיבורה נהגה להשתמש בצורות א י נ ו ש (פרסוניפיקציה), היא הייתה אומרת שהפרחים מרוב צמא "מרכינים ראשיהם", "מצפים" למשהו, "נלחמים לקיומם" ועוד. אופן דיבור זה היה ביטוי לתפיסתה, לקרבה ולאהבה לצמחים ולפרחים.
לילדים שעבדו במשתלה הייתה לה גישה נפלאה. הצליחה להדביק אותם בתכונותיה הייחודיות – חריצות, אחריות, מסירות ואהבה לעבודה. ידענו להוקיר את תרומתה בחינוך ילדינו לעבודה.
והיום, רחל איננה, וגם המשתלה איננה, אך הזיכרונות נשארו.
תהי נשמתה צרורה בצרור החיים.

הילה אבני

חברים וחברות עובדים במשתלה : רחל שטרן – ברסלר, שלמה מרקוביץ, הינדה מכנובסקי, אסתר בן-ישי

בת - דורה

בני-דורה של רחל היו מעורים בעשיה היסטורית מבלי לדעת שהם עושים היסטוריה. מה הניע את רחל לאותו מאמץ בלתי פוסק של עשיה יום-יומית בשדה, בין העציצים והפרחים? בוודאי היו אלה גם מאוויים אישיים אשר דחפו לאותה פעילות דינמית. אבל היה זה גם סימנו של הדור.
מי עשה אז חשבונות של רווח והפסד? קשה לאמוד ערכים שהיו כה מושרשים בין חברי דורה של רחל לפי אמות-מידה של היום. מה בעצם הניע אנשים צעירים לתת את כל נפשם למען אידיאה ?
הדברים התרחשו רק לפני כמה עשרות שנים. גם היום למרות השינויים במושגים, כשאנו נזכרים בדברים אשר התרחשו אז, מופיעה בצד הרצינות של התייחסות לעניינים של אז, איזו בת-צחוק של בדיחות הדעת. הנה התמונות לפנינו, הלבוש, הדיור, האוכל, היחס לדברים קטנים וגדולים, היחס של כמעט קדושה לעבודה גופנית, אשר נוסף להכרח שבה, היא גם מטהרת ומעשירה את הרוח. כך בכל-אופן הרגישו אז רבים.
מתוך אותן השורות המעטות של הדור מופיעה רחל בכל תפארתה. היא תבעה הרבה, אבל היא לא רק תבעה מאחרים, אלא קודם-כל מעצמה, כמו המפקדים של היום, אשר בעתות משבר וקרב קוראים לאחרים במילה המפורסמת – "אחריי!", כך גם רחל מבלי לדעת את המילה הזו השגורה היום בפינו כאות לדרך. כל ישותה אמרה – אחריי! זה היה כוחה. לא לכולם אשר עבדו וחיו בחוג פעילותה היה קל במחיצתה, היא לא ידעה פשרות, הייתה צמודה למטרה, עמסה על שכמה הרבה ותבעה מאחרים את אשר היא עצמה הגשימה. בדמות כזו נחרתה רחל בזיכרוני.
יהי זכרה ברוך.

שמואליק ראובני

חברות ונערות עובדות במשתלה – יעל פז, דורית הרגוב, רחל שטרן-ברסלר,
חביבה לויט – קיבוץ עינת, שנות ה – 60

רחל במשתלה, ע"י בית הקירור – שנות ה-60

רחל יקרה

כשבאתי ארצה בשנת 1951, לא ידעתי שרחל ברסלר כבר חשבה עליי. הדבר היה בהשפעתה של שרה מהרם ז"ל, ושתיהן קבעו עוד טרם שבאתי לארץ, לסדר עבודה עבורי במשתלת הפרחים.
דאגה זו לי הייתה בשבילי חוויה גדולה. נפגשתי עם רחל בפעם הראשונה בביתה בגבעת-השלושה. ראיתי בפני אשה צנועה, בעלת אופי חזק, מסורה לעבודה בצורה בלתי רגילה. בדמיוני היא הייתה סמל של חלוציות. במשך עשרים השנים שעבדתי במשתלה הכרתי את רחל באופן אישי יותר. מגבעת השלושה למשתלת הפרחים צריכות היינו לנסוע יום-יום באוטו-משא, ורחל דאגה לי שלא אצטרך לטפס למעלה לארגז המשאית, כי אם לשבת בקבינה ליד הנהג. אמנם לא רציתי להיות יוצאת דופן, אולם רחל אמרה לי בחיוך : את לא צעירונת, את עוד חדשה בארץ, אין דבר, שבי בקבינה בשקט !
כך התחילה החברות בינינו. אני זוכרת איך היא אהבה את עבודתה. כל פרח נתן לה הרגשה של התחדשות. היא אהבה את עבודת האדמה, היה תענוג לראות אותה כפופה מעל הצמחים בהרכבת שושנים. לפעמים הייתה נרגשת ונרגזת אם משלוח הפרחים לא היה מתקבל בשביעות רצון. ראינו בפניה ממש את כאב-הלב שלה. היא דרשה מחברות שעבדו איתה את אותה המסירות לעבודת האדמה. היא לא דרשה מאחר יותר ממה שהיא עצמה עשתה.
זוכרת אני איזו שמחה ערב החגים כשעמדנו במשלוח פרחים, וקראנו את זה "רכבת". כל אחת לקחה חבילה של מאה גלדיולות, ולהבדיל, כמו "ספר-תורה" העבירו את החבילה מיד ליד עד האוטו, למשלוח לשוק, לשמח לב אנשים בימי החג.
למשפחת ברסלר תנחומים, שתמשיכו עוד הרבה שנים לעבוד בחקלאות, לזיכרון כבוד לרחל היקרה!

חוה צ'קובי

רחל שטרן-ברסלר בשדה ורדים – סוף שנות ה-60

עובדי ועובדות המשתלה- משמאל רחל שטרן-ברסלר, אסתר בן-ישי,
איה רוים, צפורה כהן, יוסף לרנר
(מתוך אלבום תמונות שצילם מתנדב בעינת – שנות ה-60)