אריה וקשטיין

ה' סיוון תרס"ו - 01/06/1906

כ"ג ת שרי תשל"ו - 12/10/1971

אריה וקשטיין

תולדות חיים

סיפור חייו של סבא אריה – מתוך עבודת השורשים של נכדתו גאיה וקשטיין.
בית הספר האזורי "ירקון" – 2006

אריה וקשטיין ומשפחתו : דבורה, דני, עפרה ויעלי

אריה וקשטיין עובד בצוות הבנין בעינת, מימין בנימין רוים – שנות ה-60

בית הכנסת בחדר הזכוכית (המזכירות הישנה) – שנות ה-60. משמאל אריה וקשטיין, זאב גרונר, חיים ניקלס. מימין עומד השל ניר.

תהי נשמתו צרורה בצרור החיים.