נופלים

דרור בר

ג' שבט תשל"ד – 26/01/1974
כ"ז בניסן תשס"ב – 09/04/2002

חיים אטלס

י"ט שבט תרפ"ט – 30/01/1929
ט"ז בחשון תשי"ז – 21/10/1956

משה (אבי) רז

י"ג כסלו תשט"ו – 08/12/1954
י"ד בתשרי תשל"ד – 10/10/1973

שלמה מילר

י' אדר תרפ"ד – 15/02/1924
א' בסיון תש"ז – 20/05/1947