חברים

צ'סיה חלמיש

צ'סיה חלמיש

כ"ח אלול תרע"ב – 10/9/1912
כ"א תמוז תשמ"ו – 28/7/1986

מאיר גר

מאיר גר

י"ד תשרי תרס"ג – 15/10/1902
א' אדר ב' תשי"ז – 4/3/1957

טובה קיפר

טובה קיפר

ל' סיוון תרע"ב – 15/06/1912
כ"ד תמוז תשמ"ט – 27/07/1989

משה קיפר

משה קיפר

כ"ב סיון תרס"ו – 15/6/1906
ו' תמוז תשל"ד – 26/6/1974

זוהר שוהם

זוהר שוהם

י"ג כסלו תרצ"ד – 1/12/1933
ט"ז שבט תשפ"ג – 7/2/2023