שצ'ופק יוסטין

ט"ו תמוז תרע"ט - 13/7/1919

ט' אב תרצ"ח - 6/8/1938

תולדות חיים

יוסטין היה יליד נירנברג, עיירה יפת-נוף בדרום גרמניה. המקום הידוע לשימצה כאחד המרכזים של הנאציזם ועליית היטלר ומרעיו לשלטון בגרמניה.
עוד לפני עליית הנאצים לשלטון היתה משפחתו במצב כלכלי קשה. בנעוריו הכיר יוסטין את כל הקשיים של מלחמת הקיום ובתחילת שלטון הנאצים – בהיותו רק בן חמש-עשרה – נאלץ לצאת להרוויח. עבד בבית חרושת ועזר להוריו בפרנסה.
כאשר בית-החרושת עבר לידיים נוצריות, פיטרו את כל היהודים וכמובן גם את יוסטין. הוא הצטרף ל"ברית-הבונים" וזכה להכלל ברשימת עליית הנוער מגרמניה.
קשה מאד היה להוריו להיפרד מבנם האהוב, אך זה היה המוצא היחיד לצאת מגרמניה הנאצית. כל ימיו בארץ עשה למען העלות את הוריו ארצה, אך לא זכה לכך.
חבריו מספרים: הטרור הנאצי והחוקים הגזעניים שחוקקו, פגעו בו באופן מיוחד ואישי: פעם האשימוהו שהוא ביחסי חברות עם נערה ארית והושיבוהו במאסר, שם ישב זמן-מה. הדבר פגע בו מאד והוא החליט לעלות ארצה למרות התנגדות הוריו, שהוא היה להם בן יחיד.
בהיותו כבר בארץ הורע עוד יותר מצב הוריו וכל תכניותיו של יוסטין היו כיצד להצילם מכליון ולהביאם ארצה, אף שחשב לעזוב את חברת הנוער וללכת העירה ולהחיש על ידי כך עזרה להוריו, שבינתיים נאלצו להגר לפולין.
ולמרות זאת הצליח להתאקלם ולהתערות בחברה ובשנה האחרונה בחברה החל להרגיש בטחון עצמי ואמונה ביכולתו.
על סף החיים, בעצם פריחתו נקטף באסון הנורא של התאונה, כשהוא נדרס למוות תחת גלגלי משאית.
השאיר אחריו אם ואב בנכר.
הבאנוהו למנוחת עולמים בבית העלמין בגבעת-השלושה.
לאחר שהוחלט על העברת כל הקברים מגבעת השלושה הישנה הועבר קברו של יוסטין לבית העלמין בעינת.
יהי זכרו ברוך.

(מתוך קובץ דפי זכרון שיצאו לאור בקיבוץ גבעת השלושה)

חברת הנוער העולה מגרמניה בגבעת השלושה – שנות ה-30

חברי גבעת השלושה עוסקים בסלילת כביש הגישה לקיבוץ – שנות ה-30