נופלים

דרור בר

ג' שבט תשל"ד – 26/01/1974
כ"ז בניסן תשס"ב – 09/04/2002